Saturday, November 25, 2017

Σχέδια Εργασίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Έχω εντοπίσει πρόσφατα, μια σελίδα με αρκετά σχέδια μαθήματος με όλα τα απαραίτητα φύλλα εργασίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πρόκειται για τη σελίδα Eathink2015 στη διεύθυνση http://eathink2015.org/el/Το έργο “Eathink2015 – eat local, think global» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να ενισχύσει και να αναπτύξει την κριτική σκέψη των μαθητών για να εμπλέκονται ενεργά στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων που παρατηρούνται, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή και αειφόρο παραγωγή τροφίμων και στη γεωργία μικροκαλλιεργειών. Κάτω από το σύνδεσμο Διδακτικές Ενότητες μπορείτε να βρείτε αξιόλογο υλικό για θέματα όπως τα βιολογικά τρόφιμα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, οικολογικό αποτύπωμα, ερημοποίηση και αρκετά άλλα για να χρησιμοποιήσετε μαζί με τους μαθητές σας. Εγώ τα έχω εφαρμόσει με μαθητές Στ΄ Δημοτικού κάτω από την ομπρέλα της θεματικής Ενότητας «Παραγωγή και Κατανάλωση». Ήταν ιδιαίτερα βολικό το γεγονός ότι τα σχέδια μαθήματος συνοδεύονταν με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας και άλλο οπτικοακουστικό υλικό, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την προετοιμασία που απαιτούσε το μάθημα από πλευράς του εκπαιδευτικού.  


Διακειμενικές Συνδέσεις

Όταν για πρώτη φορά διάβασα (στο εγχειρίδιο "Κατανόηση και Παραγωγή προφορικού και γραπτού  λόγου") για τη δραστηριότητα διασύνδεσης του υπό επεξεργασία κειμένου με τον εαυτό μας, άλλα κείμενα ή  παρόμοια γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο δεν ήμουν πολύ πεπεισμένος ότι θα μπορούσαν οι μαθητές να το φέρουν εις πέρας. Παρόλα αυτά αποφάσισα τη φετινή χρονιά να το δοκιμάσω. Η πρώτη προσπάθεια έγινε στην Ενότητα 1 των Ελληνικών Δ΄ Δημοτικού. Τα κείμενα που είχαμε μπροστά μας ήταν το "Ένα ακόμα σκαλί" και η "Αστραδενή". Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία της "Αστραδενής" ζήτησα από τους μαθητές να φέρουν στο μυαλό τους ένα κείμενο με παρόμοιο θέμα. Δεν τους ήταν καθόλου δύσκολο να καταλήξουν ότι το "Ένα ακόμα σκαλί" είχε ίδια θεματική με την "Αστραδενή" Στη συνέχεια οι μαθητές άρχισαν να αναφέρουν κι άλλες ομοιότητες όσο αφορά το θέμα, το περιεχόμενο, το είδος των κειμένων, τον αφηγητή. Με λίγη βοήθεια προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε το λεξιλόγιο που εντοπίζουμε στα δύο κείμενα, τη δομή και το ύφος του κειμένου. Για τη σύγκριση χρησιμοποιήσαμε το βέννειο διάγραμμα που σχεδίασα στα τετράδιο των μαθητών. Δυστυχώς όμως το βέννειο διάγραμμα αποδείχτηκε  πολύ μικρό για να χωρέσει αυτά που ήθελαν να γράψουν οι μαθητές.

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο να συνδέσουμε τα κείμενα με δικά μας βιώματα π.χ. πώς νιώθαμε εμείς την πρώτη μέρα στο σχολείο, αν αλλάξαμε σχολείο ή αν έχουμε συμμαθητές μας που έχουν αλλάξει σχολείο κ.α. Τέλος έγινε συσχέτιση με τη σημερινή πραγματικότητα και τους λόγους που αναγκάζουν τους γονείς να αλλάξουν τόπο κατοικίας και επομένως τα παιδιά να αλλάξουν σχολείο.
Μπορώ να πω ότι η διασύνδεση αυτών των κειμένων μεταξύ τους, με προσωπικά μας βιώματα και με την καθημερινή πραγματικότητα έγινε με σχετική ευκολία γιατί το θέμα ήταν οικείο στους μαθητές. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε ένα άλλο σχολείο ή σε μεγαλύτερη τάξη είναι κάτι που έχουν βιώσει οι μαθητές μας και εύκολα μπορούσαν να αναφέρουν τη διασύνδεση των προσωπικών τους βιωμάτων με τα κείμενα. Φανήκαμε τυχεροί επίσης γιατί στην τάξη είχαμε καινούριο μαθητή που οι γονείς του αναγκάστηκαν να αλλάξουν τόπο κατοικίας - και ο ίδιος σχολείο - για να βρουν δουλειά.

Για τη διασύνδεση των κειμένων χρησιμοποίησα ως αναφορά τις καρτέλες που κατέβασα από τη σελίδα "Πρώτο Κουδούνι". Τις καρτέλες θα τις βρείτε εδώ